Koronasmitte: West Phoenix og Hurtigruten

Smitten spredte seg på oljeriggen samtidig som Hurtigruten-utbruddet. Slik unngikk de en skandale på West Phoenix

Se de avgjørende forskjellene i håndteringen av utbruddene.

Korona-utbruddet på West Phoenix skjedde samtidig som Hurtigruten-utbruddet. Hvordan unngikk de en skandale på riggen?
Korona-utbruddet på West Phoenix skjedde samtidig som Hurtigruten-utbruddet. Hvordan unngikk de en skandale på riggen? (Foto: Seadrill)
EKSTRA

Se de avgjørende forskjellene i håndteringen av utbruddene.

Hei, vi gir deg én Ekstra-sak gratis per uke.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Onsdag 15. juli 2020: Folkehelseinstituttet (FHI) farger Storbritannia grønt på smittekartet. Avgjørelsen gjør det mulig for briter å komme til Norge uten å gå i karantene.

Det er oppspillet til historien om smitteutbruddet på oljeriggen West Phoenix – en kostbar, intens, uforutsigbar og langvarig smittesituasjon som utspilte seg samtidig som smitteutbruddet på Hurtigruten fylte norske medier.

Hvordan unngikk de en smitteskandale på oljeriggen? Her får du historien, rådene og innrømmelsene fra ekspertene og de som håndterte en situasjon med stor usikkerhet og tidspress. 

TU bruker to rapporter om Hurtigruten når vi sammenlikner utbruddene på henholdsvis West Phoenix og Hurtigrutens MS «Roald Amundsen»: Advokatfirmaet Wiersholm og DNV GLs granskingsrapport laget for Hurtigruten, og Sjøfartsdirektoratets revisjonsrapport.   

Ikke glem å få med deg smørbrødlista over hva man trenger for å håndtere liknende situasjoner. Den finner du i denne saken. 

Mistenker ikke korona

Onsdag 29. juli: En britisk statsborger er om bord helikopteret som letter fra Kristiansund lufthavn i retning Seadrills oljerigg West Phoenix, i nærheten av feltene Heidrun og Draugen i Norskehavet. Han har ikke vært i karantene og føler seg i god form etter å ha oppholdt seg et døgn på hotell i Kristiansund.

Til sammenlikning er de utenlandske arbeiderne på Hurtigruten-skipet MS «Roald Amundsen» pålagt karantene. Advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL skriver i granskingsrapporten at de utenlandske Hurtigruten-ansatte gjennomfører karantenetid om bord på skipet, i fullt arbeid, men med smittevernrutiner.

Les også

På oljeriggen er den britiske mannen i kontakt med både dag- og nattskiftet. Snart begynner han å føle seg dårlig. Den ansvarlige legen bestemmer at mannen må på sykehus, men mistenker ikke at pasienten er smittet av covid-19-viruset. Mannen har ikke testet seg tidligere for korona.

Til sammenlikning rapporterer legen om bord på Hurtigruten-skipet at de ikke har mistanke om covid-19-smitte, til tross for feber og forkjølelsessymptomer på flere av de ansatte på seilasene.  

Lørdag 1. august, omtrent klokken 14.30: Briten evakueres med helikopter til Molde sykehus. Ettersom legen ikke mistenker koronavirus, utføres dette som en vanlig medisinsk evakuering, hvor besetningen ikke har på seg smittevernutstyr.

Noe liknende skjer ved Hurtigruten-utbruddet: To syke medlemmer av mannskapet på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» blir fraktet til sykehus i taxi 31. juli, og legen avkrefter ifølge vitneutsagn at innleggelsen er covid-19-relatert. På sykehuset får begge påvist koronavirus. 

Viruset er løs

Klokken 20.00, samme dag: Geir Haakonsen, beredskapsleder i Operatørenes forening for beredskap (OFFB), får en telefon fra vaktlegen for West Phoenix. Briten har testet positivt for covid-19. Molde sykehus har kontroll på pasienten, men vaktlegen kan fortelle om potensielt stor smittespredning: Både ansatte på Kristiansund-hotellet, besetning og passasjerer på begge helikopterturene og bemanningen på West Phoenix kan være smittet.

– Det er en usikker og uavklart situasjon, forteller Haakonsen.

Beredskapslederen får ansvaret for håndtering og koordinering av situasjonen på operasjonelt nivå. Det skjer fordi Neptune Energy er medlem av OFFB.

Hurtigruten får første beskjed om at en person som hadde vært om bord på MS «Roald Amundsen» har testet positivt på koronaviruset 28. juli, men iverksetter ikke tiltak eller varsling av passasjerer. Det skjer først blir tre dager senere, etter at fire ansatte tester positivt. Se punkt lenger ned for utdyping av dette forholdet. 

Geir Haakonsen, beredskapsleder hos OFFB. Foto:  Alf Inge Molde/OFFB

Beredskapslederen Geir Haakonsen vet at det nå må handles raskt og riktig. Han er klar over at tiden som allerede har gått gjør situasjonen vanskeligere å håndtere. Men dette har de trent på. Nå får de bruk for kontaktnettet sitt. Nå får de bruk for de innarbeidede retningslinjene og Neptunes beredskapsplaner for håndtering av pandemi. Norsk olje og gass har også egne retningslinjer om håndtering av pandemisk influensa på norsk kontinentalsokkel.

I granskingsrapporten etter Hurtigruten-utbruddet påpekes det at styringssystemet for covid-19 ikke er fullført og at risikostyringen er mangelfull under hendelsen. De peker blant annet på at en viktig smittevernplan ikke er implementert i styringssystemet.

Sjøfartsdirektoratet skriver i sin revisjonsrapport at det ikke er gjennomført risikovurderinger før oppstart av cruiset. De peker også på manglende dokumentasjon om at trening og øvelser er gjennomført i henhold til prosedyre.

Haakonsen hiver seg på telefonen til Seadrills smittevernoverlege på West Phoenix, gjerne kalt den faglig ansvarlige legen (FAL). Seadrill er i ferd med å mobilisere sitt eget team, og de blir enige om å holde tett kontakt og koordinere aksjonene.

Haakonsen tar flere telefoner: Han informerer den strategiske ledelsen hos Neptune Energy, han snakker med boreleder ved oljeriggen for å sørge for at de har samme virkelighetsoppfatning og han konfererer med Hovedredningssentralen på Sola for å sikre seg at de er tilgjengelig dersom det blir nødvendig. 

Les også

Rask mobilisering, klare ansvarsforhold

– Det blir mange telefoner, og det er helt sentralt for å koordinere og skape en felles forståelse av situasjonen. Vi har også videomøter for å ta avgjørelser i fellesskap og felles logg for å oppdatere hverandre, sier Haakonsen. 

Til sammenlikning peker granskerne av Hurtigruten-utbruddet på at dårlig og manglende kommunikasjon mellom personer innad i Hurtigruten forsinker håndteringen av utbruddet. Sjøfartsdirektoratet påpeker i sin revisjonsrapport at ansatte i Hurtigrutens landorganisasjon blir informert om mistanke på covid-19-smitte 29. juli, men at det ikke blir rapportert videre.

Innen en time etter første varsel samler seks OFFB-ansatte seg i situasjonsrommet på beredskapssenteret i Sandnes. Hver og én av dem har klare, avgrensede ansvarsområder. Til sammen utgjør de andrelinjeberedskapen i håndteringen av situasjonen. De koordinerer, rådgir og støtter de som befinner seg på riggen (førstelinjeberedskapen), samtidig som de informerer og koordinerer med ledelsen i selskapet (tredjelinjeberedskapen, den strategiske delen).

Til sammenlikning skriver granskingsrapporten av Hurtigruten-utbruddet at selskapet har manglende ansvarsfordeling under hendelsen. Også Sjøfartsdirektoratets revisjon peker på flere uklare ansvarsforhold ved beredskapen, hvem man skulle rapportere til og hvem som skulle iverksette og gjennomføre risikovurderinger.

Beredskapsrommet hos OFFB i Sandnes. Foto: OFFB

Samme kveld iverksetter Seadrills smittevernoverlege flere strakstiltak, blant annet å vaske og sprite alle fellesrom. To sykepleiere stasjonert på land får også i oppgave å ringe rundt til alle 127 om bord på riggen, for å kartlegge hvem som har hatt kontakt med den smittede og må i karantene.

Seadrill-legen tar også kontakt med smittevernoverlegen i Kristiansund kommune, for å samordne smittesporingen rundt personene som ikke befinner seg på West Phoenix.

Til sammenlikning blir håndteringen av smitten på Hurtigruten forsinket av uoverensstemmelser i kommunikasjonen, ifølge granskingsrapporten: Hurtigruten får beskjed 28. juli om at en tidligere passasjer er korona-positiv. De konfererer med FHI dagen etter, og oppfatter da at FHI er enig i vurderingen. De bestemmer derfor å ikke gjøre noe med det på dette tidspunktet. Litt seinere samme dag gir FHI en ny beskjed til legen om bord: De mener det er mest sannsynlig at personen ble smittet om bord, og ber Hurtigruten varsle passasjerene. Varslingen blir ikke igangsatt før 31. juli – tre dager etter det første varselet. I granskingsrapporten står det at det hersker uenighet om anbefalingen fra FHI blir gitt videre fra skipets lege til ledelsen i Hurtigruten.  

Får oversikt og kan improvisere

Søndag 2. august: Gjennom natten og morgenen har sykepleierne snakket med alle 127 om bord på West Phoenix. Kartleggingen fører til at 13 personer settes i karantene på sine lugarer, som følge av at de har hatt nærkontakt med den smittede. 

Til sammenlikning fører den sene varslingen til at Hurtigruten-passasjerene befinner seg på mange ulike steder når de får melding om koronasmitte. Blant annet har passasjerer og flere besetningsmedlemmer på den siste seilasen gått i land i Tromsø. På grunn av en systemsvikt får heller ikke alle passasjerene den automatiske varslingen, og meldingen må sendes ut manuelt. Det tar dermed rundt 12 timer før alle passasjerene mottar varslingstekstmeldingen. 

PCR-maskinen som ble fløyet ut i West Phoenix-riggen da smitteutbruddet ble oppdaget. Foto: Neptune Energy

I løpet av dagen har første, andre og tredje beredskapslinje flere videomøter for å legge planer for videre håndtering. Det er i et av disse møtene den faglig ansvarlige legen spør om det er mulig å oppdrive en mobil hurtigtestmaskin for å teste West Phoenix-besetningen. Oljeselskapene hadde begynt å kjøpe inn slike PCR-maskiner, og tilfeldighetene skulle ha det til at Neptune Energy dagen før hadde fått en maskin som skulle settes i drift på heliporten i Florø før avgang til Gjøaplattformen.

Etter noen raske avgjørelser oppover i Neptune-systemet, flys maskinen ut til West Phoenix allerede søndag kveld.

– Dette er et eksempel på improvisasjon, koordinering og tilfeldigheter. Det står ikke noe i planverket vårt om å sende testmaskiner, men det oppstår et behov og vi improviserer for å få tak i maskinen. Mange telefoner tas for å høre hvem som kan avgi maskinen og koordinere transport av den, forteller Haakonsen.

Tester alle

Les også

PCR-maskinen blir svært viktig, ettersom de nå på kort tid kan teste hele mannskapet på West Phoenix: Det medisinske teamet putter tre tester i hver av de fire testkamrene. Testen tar 70 minutter å gjennomføre. Dersom et av kamrene viser positivt resultat, tas en ny test av de tre med én test i hvert kammer for å identifisere den positive testen.

– Det gjør at vi kan teste alle om bord på omtrent tolv timer, forteller Rolf Håkon Holmboe, HMS- og kvalitetssjef i Neptune Energy. 

Mange av prøvene sendes i tillegg til Molde sykehus for ekstra testing, ettersom man er usikker på hvor god den mobile PCR-maskinen er.

– På sykehuset får de samme resultat som vi får på riggen. Det er gledelig, sier Holmboe.

Hele mannskapet på MS «Roald Amundsen» blir testet samme kveld som de får det første bekreftede smittetilfellet blant mannskapet. Dette skjer fredag 31. juli, tre dager etter første beskjed om at en passasjer som var med på et seilas med skipet hadde testet positivt på covid-19. 

Mandag 3. august: Teamet planlegger for at personell skal få komme til land. De etablerer en administrativ linje i Kristiansund for å ta imot mannskapet. Kommunen krever to negative tester analysert på sykehus før mannskapet får forlate karantenehotellet.

Rolf Håkon Holmboe, HMS- og kvalitetssjef i Neptune Energy. Foto: Alf Inge Molde/OFFB

De første testene er negative, men tirsdag 4. august får West Phoenix sitt andre bekreftede koronatilfelle. Det tredje kommer dagen etterpå. De smittede flys i hvert sitt helikopter til isolasjon på land. Kommunen booker fem hytter på et campingområde hvor de smittede skal bo. Symptomene er nokså milde. Røde Kors leverer mat til de smittede, mens Holmboe flyr inn onsdag på besøk.

– De får hver sin iPad for underholdning. Jeg tar også med pizza og en sixpack med øl til hver. En av de smittede, som har mistet smaks- og luktesansen, bemerker skuffelsen over å ikke kunne nyte smaken av verken pizzaen eller ølen, forteller Holmboe.

Heldige med timingen

De positive testene fører til nye kartlegginger av nærkontakter og karantener. På et tidspunkt er 46 mennesker i karantene på West Phoenix-lugarene.

Fra venstre: Geir Haakonsen, beredskapsleder i OFFB, og Rolf Håkon Holmboe, HMS- og kvalitetssjef i Neptune Energy. Foto: Alf Inge Molde/OFFB

– Alle disse krever spesialoppfølging, blant annet må de serveres mat og drikke på hver sin lugar. Trøkket på service og catering blir mye høyere, forteller Holmboe.

For å redusere antallet potensielle nærkontakter på riggen, flys 15 mennesker over til et karantenehotell på land.

– Med 46 ansatte i karantene på lugarene og 15 personer flyttet til land, har riggen mistet rundt halvparten av arbeidskapasiteten. Heldigvis driver vi teknisk vedlikehold på riggen mens utbruddet pågår, så behovet for personell er ikke like stort som til vanlig.

Til sammenlikning varsler FHI 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 personer som har vært med på de to aktuelle Hurtigruten-seilasene. Alle passasjerene må i karantene. I tiden etterpå jobber FHI kontinuerlig med å få oversikt over antall smittede.

Etterhvert som dagene går, glir håndteringen over fra en beredskapssituasjon til et prosjekt. Onsdag 11. august – seks dager etter tredje smittetilfelle, får riggen koronatilfelle nummer fire.

Koronatesting hos Neptune Energy i Florø. Foto: Neptune Energy

– Dette er en nedtur for oss, for vi trodde jo hendelsen var over etter flere dager uten koronatilfeller. I stedet må vi ta en ny runde med kartlegging og karantener, forteller Holmboe.

Smitten stopper

Den fjerde smittede ble ikke kartlagt som nærkontakt under smittesporingen av tilfelle nummer tre. I ettertid kommer det fram at smittet nummer tre og fire på et tidspunkt hadde sett på en mobiltelefon sammen.

– På grunn av personvernet kunne vi ikke bare annonsere hvem som var smittet over riggens callinganlegg. Vi var avhengige av at den smittede selv klarte å identifisere nærkontakter. Vi har lært at vi bør be om tillatelse fra den smittede til å gå ut internt med navn, slik at smittesporingen blir bedre og enklere, sier Holmboe.

Smitten stopper ved nummer fire, som også sendes med helikopter i isolasjon på hytte i Kristiansund. De smittede får et nokså mildt sykdomsforløp. Den første smittede skrives ut fra sykehuset to dager etter innleggelsen og sendes til hytte-isolasjon.

Totalt blir 71 personer – 42 ansatte og 29 passasjerer – smittet ved Hurtigruten-utbruddet, skriver NRK.

Hurtigruten har fått anledning til å lese gjennom saken. De sier de ikke har anledning til å kommentere den, og viser til granskingsrapporten som du kan lese her

Les om rådene, læringspunktene og de åtte faktorene som bidro til å håndtere smitteutbruddet på West Phoenix her.

Les også