Hovedopptaket 2020

Rekordmange kvinner til IT-studiene

Kvinneandelen av IT-søkerne står for årets aller største endringen i kjønnsfordeling av alle høyskole- og universitetsstudiene, med en økning på 28 prosent.

Lederen for NITO-studentene, Silje Skyttern, er positiv til økningen i kvinneandelen, men mener det fortsatt er en vei igjen å gå.
Lederen for NITO-studentene, Silje Skyttern, er positiv til økningen i kvinneandelen, men mener det fortsatt er en vei igjen å gå. (Foto: Nito)

Kvinneandelen av IT-søkerne står for årets aller største endringen i kjønnsfordeling av alle høyskole- og universitetsstudiene, med en økning på 28 prosent.

Antallet søkere har økt til både IT- og teknologifagene i år sammenlignet med fjoråret. Den aller største endringen har vært i andelen kvinner som har søkt på IT-studier.

Hele 28 prosent flere kvinner har søkt på IT-fagene i år enn i fjor. Likevel ligger andelen kvinner blant søkerne fortsatt på under 30 prosent.

For de andre teknologifagene har andelen kvinner økt med 7 prosent, og ligger nå også på rett under 30 prosent av søkerne.

– Langvarig trend mot bedre balanse

Teknologi-fagforeningene Nito og Tekna er begge fornøyd med den økte kvinneandelen i IT- og teknologifagene.

– Nito arbeider for å forbedre kjønnsbalansen i studiene. Informasjonsteknologi har den største økningen i andelen kvinnelige søkere, og har en langvarig trend mot bedre kjønnsbalanse. Det er vi utrolig glad for, og fornøyd med at den utviklingen fortsetter også i år. Men det er fremdeles langt igjen til vi er fornøyd, sier studentleder Silje Skyttern i Nito til Karriere360.

– Dersom vi skal være i nærheten av en jevn kjønnsfordeling, er vi nødt til å intensivere rekrutteringstiltakene. Utdanningssystemet og arbeidslivet har ikke klart å vise mulighetene jenter får med slike utdanninger, sier Skyttern.

Også Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er positiv til den økte kvinneandelen.

– Dette er bra, vi trenger flere gode realister og teknologer. Det er i samspillet mellom disse fagområdene vi finner løsningene på utfordringer knyttet til blant annet klima, energi og helse. Teknologi- og realfag har vært med å bygge landet og er med på å forme fremtiden, sier hun i en presseuttalelse.

Flere søkere og høyere krav

Det er imidlertid ikke bare blant kvinnene antallet søkere har økt.

På IT-fagene har totalt antall søkere økt med hele 12,8 prosent, og de som har satt studiet som førstevalg har økt med 12,1 prosent. På de andre teknologifagene har totalt antall søkere økt med 8,2 prosent, og førstevalgsøkere har økt med 5,3 prosent. 

– Flere ønsker å bli ingeniører og teknologer i koronatider. Det er positivt at nye studenter ikke lar seg skremme av permitteringer i sektoren, og fortsatt ønsker å bli ingeniør eller teknolog, sier Skyttern. 

Også Tekna-presidenten tror koronapandemien har påvirket årets opptak. 

– Langt flere har søkt seg inn på studier ved høyskoler og universiteter i år. Søknadsmassen har gjort opptakskravene rekordhøye, sier Randeberg. 

– Det er gledelig at stadig flere ønsker å studere IKT- og teknologifag. Til tross for flere studieplasser denne høsten er det kun 15.000 av de 21.000 søkerne som har fått innfridd sitt førstevalg. Vi ser derfor behovet for enda flere studieplasser innen disse viktige fagområdene. Det hjelper lite at flere vil studere IKT og teknologi dersom de høye opptakskravene gjør at flere må ta til takke med andrevalget.

Samordna opptak presiserer at sorteringen på IT-studier ikke er absolutt:

«Vi gjør oppmerksom på at en god del studier innenfor utdanningsområdet "Teknologiske fag" i stor grad inneholde IKT-rettede fag, dette gjelder spesielt for ingeniørstudiene. Enkelte
andre IKT-fag inngår også i studier innenfor utdanningsområdene "Realfag" og "Mediefag". Det er lærestedene selv som kategoriserer sine studier, basert på hovedinnholdet i studiene.»

Les også