Statsbudsjettet 2021

Nito misfornøyd med statsbudsjettkroner til kurs og videreutdanning

Viser til at noen kurs er i ferd med å bruke opp tildelte midler.

Nito-president Trond Markussen mener det spøker for populære kurs i 2021.
Nito-president Trond Markussen mener det spøker for populære kurs i 2021. (Foto: Nito)

Viser til at noen kurs er i ferd med å bruke opp tildelte midler.

Etter at koronakrisen traff arbeidsmarkedet, ga regjeringen 190 millioner kroner til kompetanseheving for permitterte. 

I en periode har arbeidstakere fått mulighet til å ta korte og fleksible utdanningstilbud. 

Regjeringen bevilget blant annet 15 millioner til utviklingen av etterutdanning i olje-, gass- og leverandørindustri.

En rekke gratis kurs tilpasset fremtidens ingeniørbehov ble tilgjengelige.

Regjeringen foreslår å videreføre 110 millioner kroner til et treparts bransjeprogram i 2021. Det inkluderer 20 millioner kroner til kompetanseløft for utsatte industriklynger.

Nito-president Trond Markussen mener at det ikke er nok, og viser til programmet for elektro, automasjon, elkraft og fornybar fikk 15 millioner i 2020.

Vil ha dobbelt så mye som statsbudsjettet gir

Dette har vært svært populære kurs der midlene er i ferd med å bli brukt opp etter seks måneder.  

– Det er bra at disse bransjeprogrammene videreføres, men 90 mill til åtte bransjeprogram er i minste laget, ca 11 millioner til hvert program. Behovet for kompetanseutvikling innen disse områdene er store, og en dobling av beløpet bør være minimum. Det burde også vært lagt inn midler til utvikling av nye kurs, sier Markussen. 

Tekna er fornøyd med at bransjeprogrammene for kompetanseutvikling videreføres gjennom 2021, men skulle også gjerne sett større overføringer.

– Dette er noe vi har kjempet for lenge. Programmene er avgjørende for omstilling og videreutvikling av våre fremste kompetansemiljøer. Dette bidrar til å sikre fremtidens konkurransekraft, sier Randeberg i en pressemelding.

Tekna mener ogsa at det er positivt at regjeringen ønsker å utvide ordningen til også å omfatte maritim sektor og industriklynger. 

– Dessverre er dagens budsjettforslag for lavt til å opprettholde et tilstrekkelig nivå neste år, sier Randeberg.

Les også