Arbeidsledige ingeniører

Fortsatt mange koronaledige: 8500 ingeniører står uten jobb

Det viser Nav-tallene for juli.

Arbeidsledigheten hoppet i været med koronakrisen, og fortsatt er mange ingeniører arbeidsledige.
Arbeidsledigheten hoppet i været med koronakrisen, og fortsatt er mange ingeniører arbeidsledige. (Illustrasjon: Ina Steen Andersen)

Det viser Nav-tallene for juli.

Nav-tall for juli viser at det fortsatt er svært mange ledige etter koronakrisen i Norge. 139.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Også for ingeniør- og ikt-fag er det fremdeles et høyt antall som står uten jobb. Ved utgangen av juli var det 8567 ingeniører i ledighetsstatistikken. Det er omtrent på nivå med toppen under oljekrisen i 2017. 

Ledigheten er likevel lavere nå enn den var i mars, da koronatiltakene ga Norge den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig. Da var over 13.000 innen ingeniør- og ikt-fag arbeidsledige. 

– Fremdeles høyt nivå

Vi ser likevel en økning i juli fra forrige måned, men dette er en normal trend. Både fordi arbeidsgivere som må si opp eller permittere ansatte ofte velger å gjøre dette før sommerferien, men også fordi studenter som står uten arbeid etter fullført studie havner inn i statistikken. 

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må sees i sammenheng med at antallet helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en melding.

Ledigheten for yrkesgruppen ligger nå på 3 prosent. For ett år siden var den på 1,2 prosent. Det er en økning på mer enn 5000 ledige det siste året. Ingeniør- og ikt-fag er likevel langt fra den hardest rammede yrkesgruppen.

Les også