Mentor for ledere

Cisco-lederen: – Bedragersyndromet har jeg ofte kjent på selv

Cisco-leder Trine Strømsnes skal hjelpe ledere på vei til å bli toppledere. Hun har noen erfaringer å dele.

Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.
Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge. (Foto: Cisco)
EKSTRA

Cisco-leder Trine Strømsnes skal hjelpe ledere på vei til å bli toppledere. Hun har noen erfaringer å dele.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Trine Strømsnes har vært administrerende direktør i Cisco Norge i et år. Hun har sagt ja til å være en av mentorene som veileder kvinner som skal bli ledere i regi av SHE Communitys mentor-program. SHE Community er en organisasjon som jobber for større likestilling og mangfold i næringslivet.

Bakgrunnen for mentorordningen er at under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. 

– Hva er du opptatt av å formidle som mentor?

– Å være mentor for meg betyr først og frem å være en rådgiver og sparringspartner for karriereutvikling. Jeg ønsker at mine råd gir det beste grunnlaget for å kunne ta et så godt valg som mulig, og som gjør at man åpner øynene opp for eventuelle andre muligheter enn de man i utgangspunktet hadde tenkt. Noen ganger er det bare en liten prat som skal til for å åpne opp horisonten litt.

– Kan du trekke fram ett eller to områder der du mener du er et godt forbilde som leder?

– Å være en god leder mener jeg handler om å være tilgjengelig for de man er leder for, samtidig som man er autentisk i det man gjør og sier. Jeg ønsker at de skal komme og kunne snakke med meg om nær sagt alt, samtidig som at de vet at de svarene de får fra meg er genuine og er råd som de skal kunne ta med seg videre for å kunne utvikle seg, både i jobbsammenheng og privat.

– Det å noen ganger kunne ta en form for risiko mener jeg er viktig – mennesker utvikler seg best når man er litt utenfor komfortsonen. Jeg håper mine ansatte opplever meg som en som tør å utfordre dem litt.

– Ser du noen utfordringer kvinnelige ledere møter fordi de er kvinner?

– Jeg synes personlig at det er blitt mye bedre, men fremdeles har vi utfordringer, spesielt i balansegangen mellom jobb og familie. I Cisco har vi et stort fokus på dette, ettersom vi utvikler teknologi som muliggjør det å jobbe hjemmefra på en enkel og effektiv måte, og ikke minst har vi en jobbkultur hvor det er viden akseptert å jobbe hjemmefra.

–  En annen utfordring er selvtillit og tro på seg selv; kvinner er mer ydmyke i dette. Bedragersyndromet har jeg ofte kjent på selv, og tror dette er ganske utbredt.

– Hva mener du er god kriseledelse internt?

– Først og fremst handler det om å være forberedt. Man kan ikke gardere seg om alle kriser, men man kan likevel gjøre det man kan for å være forberedt slik at ledelsen og krisegrupper har klare og gode protokoller for hvordan vi skal gå frem.

En leder skal være ærlig og ikke minst være tilgjengelig for sine ansatte, selv om det er en krise som pågår.

– Kommunikasjon er og en viktig del av kriseplanlegging. Jeg mener at det å kommunisere ofte og tydelig er en riktig måte å gjøre det på, hvor vi kan være klare på både hva vi vet og hva vi ikke vet. De ansatte skal føle tillit til ledelsen, og da må man være ærlige med dem og ikke prøve å skjule eventuelle problemer man ikke har kontroll på, men heller si hvorfor jeg ikke kan være mer tydelig enn det jeg er på enkelte punkter.

– En leder skal være ærlig og ikke minst være tilgjengelig for sine ansatte, selv om det er en krise som pågår.

– Hva er god kriseledelse når du som leder kommuniserer utenfor virksomheten?

Selv om det er en krise som omhandler bedriften man er leder for, handler det til syvende og sist om menneskene. Vi bryr oss om våre ansatte, partnere kunder og vårt fellesskap. Og så må man stå for det man sier og hva man sier en skal gjøre, og ikke overselge det.
En skjult agenda vil avsløres raskt. Forhold deg klar og tydelig i det du sier.

En skjult agenda vil avsløres raskt. Forhold deg klar og tydelig i det du sier.

Ikke lov noe du ikke kan holde, for eksempel at vi lover å ha kontroll på problemet innen x antall timer, når man selv vet at dette er urealistisk. Da arresterer pressen deg på et blunk når man ikke klarer å overholde dette, og dine ansatte kan miste tilliten til deg.

– Hva mener du er viktig å formidle om bærekraft?

Bærekraft kan ikke oppnås gjennom enkelthandlinger eller enkelttiltak, for eksempel vindkraft eller å slutte å spise kjøtt. Vi må operere på flere områder for å oppnå et bærekraftig samfunn. For oss i tech betyr det at vi må sørge for bærekraft i alle elementer av produkters levetid. gjennom designprosessen må man sørge for at hver enkelt komponent blir energi-effektivt, samtidig som man må passe på at produktet får en lang levetid.

Og energien som benyttes for produksjon av produkter må komme fra fornybare kilder.

– Hvert aspekt og hver stein må snus for å se hvordan bedriften sørger for å etterlate seg minst mulig klimafotavtrykk.

– Hvilke egenskaper tror du fremtidens ledere trenger, som skiller seg fra dagens ledere?

– Morgendagens ledere må være fleksible og agile, fordi de skal lede en organisasjon som ikke nødvendigvis er hierarkisk. Fremtidens ledere må representere et mangfold når det gjelder alder, kjønn, kultur og så videre, samtidig som en tør å være sårbar og gi ansatte rom for å være kreative og gjøre feil.

– Og, som jeg sa tidligere, må en leder etter mitt syn være lett tilgjengelig for sine ansatte. Dette skaper tillit, som igjen fører til at man samarbeider bedre sammen og utvikler bedre produkter og tjenester.

– Mener du at du har disse egenskapene?

– Jeg håper det! I Cisco jobber vi mye rundt et begrep vi kaller «conscious leadership», altså være bevisste på vår rolle som leder. Vi skal gå foran med et godt eksempel, være en sparringspartner, være tydelige i vår kommunikasjon og være tilgjengelig for våre ansatte. Å klare å oppfylle dette til enhver tid er utfordrende, men det hadde jo vært litt kjedelig om ting hadde vært så enkelt hele tiden og.

– Hvilke egenskaper imponerer deg hos andre ledere?

–  Mye av det som jeg mener fremtidens ledere må ha: De som er autentiske, samtidig som de tør å være sårbare og i tillegg har en evne til å kommunisere klart og tydelig.

Les også