Korona og permitteringer

Arbeidslivsadvokat: Risiko for at permitterte sier opp

Dette må bedrifter tenke på før de permitterer ansatte, sier spesialist i arbeidsrett, advokat og partner Hans Jørgen Bender i Selmer.

Hans Jørgen Bender, arbeidslivsadvokat i Selmer.
Hans Jørgen Bender, arbeidslivsadvokat i Selmer. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix/Advokatfirmaet Selmer)
EKSTRA

Dette må bedrifter tenke på før de permitterer ansatte, sier spesialist i arbeidsrett, advokat og partner Hans Jørgen Bender i Selmer.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Selv om tallet på personer på dagpenger er urovekkende høyt, betyr ikke det nødvendigvis at folk er arbeidsledige på permanent basis.

Godt over 220.000 personer har søkt Nav om dagpenger etter at regjeringen innførte koronatiltak.

Hans Jørgen Bender er partner i advokatfirmaet Selmer og har spesialisert seg på arbeidsrett.

Han mener at det er svært sannsynlig at statistikken gjenspeiler permitteringer.

– Skulle du som arbeidsgiver sagt opp noen nå i mars, må du betale lønn i tre måneder. Du ville ikke hatt noen på statistikken for arbeidsledige før i juli, sier Bender.

– Jeg vil si at jeg er 99 prosent sikker på det.

Reglene er slik at dersom du er sagt opp, skal arbeidsgiver betale lønnen din i oppsigelsestiden. Den er stort sett fra én til tre måneder.

SSB forklarer i denne saken fra 20. mars i år hva tallene i statistikken forteller.

Les også

Livet vender tilbake til normalen

Det kan gi håp når smittetiltakene er over. De som er permitterte når situasjonen normaliserer seg, har en jobb å gå til mer eller mindre umiddelbart.

– Med en gang myndighetene slipper opp på restriksjonene og vi begynner å gå på restaurant og ta taxi igjen, vil mange komme tilbake til jobb.
Og da går det fort.

– Da gir arbeidsgiver bare beskjed til de ansatte om at permitteringen er slutt, og da kan du komme tilbake så fort som neste dag.

Permittering er en midlertidig suspensjon av arbeidsforholdet

Du har ikke arbeidsplikt og får ikke lønn. Det er heldigvis her dagpenger fra Nav kommer inn.

For alle de virksomhetene som måtte stenge på grunn av koronatiltakene, som frisører, tannleger og enkelte butikker, er det ikke vanskelig å skjønne behovet for å permittere.

For andre kan koronasituasjonen føre til oppsigelser.

– For virksomheter har kommet inn i denne situasjonen med anstrengt økonomi, der dette bare blir toppen av elendigheten, da kan det føre til oppsigelser. Det er forskjellen, sier Bender.

Les også

Permitterte ansatte kan ikke sies opp – men kan si opp

Hvis bedriften går til oppsigelse, må den ansatte først tas inn fra permittering og jobbe med full lønn i oppsigelsestiden. Hvis det ikke er arbeid å gjøre, kan den ansatte bli fritatt fra arbeidsplikten, men arbeidsgiver må likevel betale full lønn.

Hvis de ansatte blir oppsagt fordi bedriften går konkurs, er det reglene om lønnsgaranti ved konkurs som kommer inn.

Ansatte i permittering har bare 14 dagers oppsigelsestid i permitteringsperioden.

– Det betyr at de som velger å permittere, løper en betydelig risiko for at de ansatte vil si opp og gå til en annen arbeidsgiver, sier Bender.

– Du risikerer at de ansatte bare blir borte.

Permitterer på ubestemt tid

Bender erfarer at de aller fleste som gir permitteringer nå, ikke kan si noe om hvor lenge permitteringen skal gjelde for.

– De aller fleste sier at det er en permittering på ubestemt tid, og at de holder den permitterte oppdatert underveis, sier Bender.

En arbeidstaker kan ikke være permittert i mer enn 26 uker etter dagens regelverk, men dette kan bli forlenget.

Reglene for permittering er ikke laget for et arbeidsmarked i korona – krise, det er stort sett brukt blant annet i verftsindustrien, med behov for å permittere folk når et skip er ferdig og det er en viss tid til neste oppdrag.

Da er det enklere å gi ansatte et 14 dagers varsel om permisjon når skipet begynte å bli ferdig. Så lønn fra arbeidsgiver i 15 arbeidsdager – tre uker.

Uenighet om permitteringsvarsling

Med de nye koronareglene skal arbeidsgiver bare betale lønn i to dager. Hvis permitteringsvarselet i tillegg bare må komme to dager i forkant, er mange lønnsdager spart for arbeidsgiver.

– Jeg mener at det er nettopp i denne situasjonen en to dagers varslingsfrist må gjelde. Dette skyldes ikke en situasjon som oppsto gradvis. For mange virksomheter var det full gass helt frem til denne uforutsette situasjonen traff plutselig, sier Bender.

Han mener likevel at det kan diskuteres når det gjelder de bedriftene som må permittere videre fremover, nå når man har hatt litt tid på seg til å se utviklingen.

– Fremover må man i hvert fall gjøre en annen type vurdering, sier han.

Les også

Bytte på å være permittert

De ansatte kan rullere på å være permittert.

– Rullerende permittering er en god mulighet hvis det er lett å flytte oppgaver fra en ansatt til en annen, sier Bender. Han har sett noen eksempler på arbeidsgivere som deler de ansatte i tre arbeidslag og rullerer permitteringene mellom de forskjellige arbeidslagene.

For de fleste kunnskapsarbeidere mener han at en rullering kan bli vanskelig.

– Når jeg sitter med et større prosjektoppdrag på jobben, da får du en veldig kostnad ved at en ny ansatt må sette seg inn i andres oppgaver. Men der det er mulig synes jeg absolutt alle bør se på muligheten for å gjøre det.

En mulighet Bender trekker fram, er at de ansatte som ikke permitteres kan gå frivillig ned i lønn for å dele på byrden ved innsparingene.

Åpenhet er viktig

Bender mener arbeidsgivere håndterer permitteringsprosesser på gode måter.

– Jeg synes de fleste arbeidsgiverne nå er åpne på usikkerhetene de står i og presenterer tallene for kostnader og inntekter utover.

– Transparens er viktig, sier Bender.

For permittering i seg selv er en belastning.

– Det er vanskelig for de ansatte. Man skal ha stor respekt for det og tenke seg nye om. Men samtidig gjør man dette for å komme seg gjennom denne tiden.

Hvis du svir av all likviditeten nå og går konkurs, er det ingen som har noen jobb.

– Det er ikke lett å være leder og måtte treffe beslutninger i dagens situasjon. Det er blant annet derfor ledere tjener litt ekstra, sier Bender.

Les også